No edit permissions for Čeština

Text 208

tabe se hiraṇya-dāsa nija ghare āila
sei brāhmaṇe nija dvāra-mānā kaila

tabe – potom; se – tento; hiraṇya-dāsa – Hiraṇya Majumadāra; nija – svého; ghare – do domu; āila – vrátil se; sei – tomuto; brāhmaṇe – Gopālovi Cakravartīmu; nija – vlastní; dvāra – dveře; mānā – zákaz; kaila – vydal.

Hiraṇya dāsa Majumadāra se potom vrátil do svého domu a nařídil, aby tam Gopāla Cakravartīho nepouštĕli.

« Previous Next »