No edit permissions for Čeština

Text 218

haridāsa kahe, — “gosāñi, kari nivedane
more pratyaha anna deha’ kon prayojane?

haridāsa kahe – Haridāsa Ṭhākura řekl; gosāñi – můj drahý Advaito Ācāryo; kari nivedane – chtĕl bych nĕco říci; more – mnĕ; prati-aha – dennĕ; anna deha' – dáváš jídlo; kon prayojane – jaký to má smysl.

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Můj drahý Advaito Ācāryo, chtĕl bych Ti nĕco říci. Každý den mi dáváš najíst. Proč?“

« Previous Next »