No edit permissions for Čeština

Text 219

mahā-mahā-vipra ethā kulīna-samāja
nīce ādara kara, nā vāsaha bhaya lāja!!

mahā-mahā-vipra – velcí, velcí brāhmaṇové; ethā – zde; kulīna-samāja – urozená společnost; nīce – nízké osobĕ; ādara kara – prokazuješ úctu; nā vāsaha – nedbáš na; bhaya lāja – strach nebo ostudu.

„Pane, Ty žiješ ve společnosti velkých brāhmaṇů a urozených lidí, ale beze strachu či studu tady uctíváš nízkého človĕka, jako jsem já.“

« Previous Next »