No edit permissions for Čeština

Text 224

kṛṣṇe avatārite advaita pratijñā karilā
jala-tulasī diyā pūjā karite lāgilā

kṛṣṇe – Pána Kṛṣṇu; avatārite – přimĕt, aby sestoupil; advaita – Advaita Ācārya; pratijñā – slib; karilā – složil; jala-tulasī – vodu z Gangy a lístky tulasī; diyā – obĕtující; pūjā – uctívání; karite – provádĕt; lāgilā – začal.

Advaita Ācārya byl odhodlaný osvobodit všechny pokleslé duše, a tak se rozhodl, že přimĕje Kṛṣṇu, aby sestoupil. S tímto slibem začal Pána uctívat vodou z Gangy a lístky tulasī.

« Previous Next »