No edit permissions for Čeština

Text 223

jagat-nistāra lāgi’ karena cintana
avaiṣṇava-jagat kemane ha-ibe mocana?

jagat-nistāra – osvobození lidí celého svĕta; lāgi' – pro; karena cintana – neustále myslel; avaiṣṇava – plný neoddaných; jagat – celý svĕt; kemane – jak; ha-ibe mocana – bude osvobozen.

Advaita Ācārya byl neustále pohroužený v myšlenkách na to, jak osvobodit pokleslé duše celého svĕta. Přemýšlel: „Celý svĕt je plný neoddaných. Jak získají osvobození?“

VÝZNAM: Śrīla Advaita Ācārya zde udává standard pro ācāryi vaiṣṇavské sampradāyi. Ācārya musí neustále dychtit po osvobození pokleslých duší. Človĕk, který založí chrám nebo maṭh, aby využíval sentimenty lidí a živil se z toho, co lidé přispívají na uctívání Božstva, nemůže být označen jako gosvāmī nebo ācārya. Za ācāryu má být považován ten, kdo zná závĕry śāster, kráčí ve stopách svých předchůdců a snaží se kázat učení bhakti po celém svĕtĕ. Rolí ācāryi není živit se chrámovými příjmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkal, že ten, kdo se živí ukazováním Božstva v chrámu, není ācārya ani gosvāmī. Bylo by pro nĕho lepší, kdyby se ujal práce metaře, protože to je poctivĕjší způsob obživy.

« Previous Next »