No edit permissions for Čeština

Text 233

tāṅra aṅga-gandhe daśa dik āmodita
bhūṣaṇa-dhvanite karṇa haya camakita

tāṅra – její; aṅga-gandhe – tĕlesná vůnĕ; daśa dik – deset svĕtových stran; āmodita – provonĕla; bhūṣaṇa-dhvanite – cinkáním jejích ozdob; karṇa – ucho; haya – stává se; camakita – vylekané.

Vůnĕ jejího tĕla navonĕla všechny svĕtové strany a cinkání jejích ozdob vylekalo ucho.

« Previous Next »