No edit permissions for Čeština

Text 234

āsiyā tulasīre sei kailā namaskāra
tulasī parikramā kari’ gelā goṅphā-dvāra

āsiyā – když přišla; tulasīre – k rostlince tulasī; sei – tato žena; kailā – učinila; namaskāra – poklonu; tulasī – rostlinky tulasī; parikramā – obejití; kari' – poté, co učinila; gelā – šla; goṅphā-dvāra – ke vchodu do jeskynĕ.

Poklonila se rostlince tulasī, obešla ji a přistoupila ke vchodu do jeskynĕ, ve které sedĕl Haridāsa Ṭhākura.

« Previous Next »