No edit permissions for Čeština

Text 246

kṛṣṇe nāmāviṣṭa-manā sadā haridāsa
araṇye rodita haila strī-bhāva-prakāśa

kṛṣṇe – Pána Kṛṣṇy; nāma-āviṣṭa – pohroužená ve zpívání svatého jména; manā – mysl; sadā – neustále; haridāsa – Haridāsa Ṭhākura; araṇye – v divočinĕ; rodita – pláč; haila – bylo; strī-bhāva-prakāśa – předvádĕní ženských póz.

Haridāsa Ṭhākura byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu a na Kṛṣṇovo svaté jméno. Její předvádĕní póz proto vyznĕlo jako pláč v lese.

« Previous Next »