No edit permissions for Čeština

Text 261

pratīta karite kahi kāraṇa ihāra
yāhāra śravaṇe haya viśvāsa sabāra

pratīta karite – abych probudil víru; kahi – říkám; kāraṇa ihāra – důvod toho; yāhāra śravaṇe – jehož vyslechnutím; haya – je; viśvāsa – víra; sabāra – každého.

Proto vysvĕtlím důvody, proč by tomu lidé mĕli vĕřit. Každý, kdo to uslyší, uvĕří.

« Previous Next »