No edit permissions for Čeština

Text 4-5

prabhu-sthāne nitya āise, kare namaskāra
prabhu-sane bāt kahe prabhu-‘prāṇa’ tāra

prabhute tāhāra prīti, prabhu dayā kare
dāmodara tāra prīti sahite nā pāre

prabhu-sthāne – za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nitya – dennĕ; āise – přichází; kare namaskāra – s úctou se klaní; prabhu-sane – s Pánem; bāt kahe – hovoří; prabhu-prāṇa tāra – Śrī Caitanya Mahāprabhu byl pro nĕho vším; prabhute – vůči Pánu; tāhāra prīti – jeho náklonnost; prabhu – Pán; dayā kare – oplácí svou milostí; dāmodara – Dāmodara Paṇḍita; tāra – jeho; prīti – lásku k Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; sahite nā pāre – nemohl snášet.

Chlapec chodil za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem každý den a s úctou se Mu klanĕl. Mohl se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem mluvit kdykoliv, protože Pán byl pro nĕho vším. Dāmodara Paṇḍita však chlapcův důvĕrný vztah s Pánem a milost, kterou ho Pán zahrnoval, nedokázal snášet.

« Previous Next »