No edit permissions for Čeština

Text 41

eta kahi’ jagannāthera prasāda ānāila
mātāke vaiṣṇave dite pṛthak pṛthak dila

eta kahi' – když domluvil; jagannāthera – Jagannāthovy; prasāda – zbytky jídla; ānāila – nařídil přinést; mātāke – své matce; vaiṣṇave – a všem vaiṣṇavům; dite – předat; pṛthak pṛthak – oddĕlenĕ; dila – dal.

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a nařídil přinést různé druhy prasādam obĕtovaného Pánu Jagannāthovi. Potom mu dal balíčky s prasādam, připravené zvlášť pro různé vaiṣṇavy i pro svou matku.

« Previous Next »