No edit permissions for Čeština

Text 47

caitanyera līlā — gambhīra, koṭi-samudra haite
ki lāgi’ ki kare, keha nā pāre bujhite

caitanyera līlā – zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gambhīra – nesmírnĕ hluboké; koṭi-samudra haite – víc než milióny moří; ki lāgi' – z jakého důvodu; ki kare – co dĕlá; keha – kdokoliv; – ne; pāre bujhite – chápe.

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou hlubší než milióny moří a oceánů. Nikdo proto nechápe, co Pán dĕlá nebo proč to dĕlá.

« Previous Next »