No edit permissions for Čeština

Text 46

ei-ta kahila dāmodarera vākya-daṇḍa
yāhāra śravaṇe bhāge ‘ajñāna pāṣaṇḍa’

ei-ta – takto; kahila – popsal jsem; dāmodarera – Dāmodara Paṇḍita; vākya-daṇḍa – slovní kárání; yāhāra śravaṇe – jehož poslechem; bhāge – odejde; ajñāna pāṣaṇḍa – ateista nevĕdomosti.

To bylo vyprávĕní o tom, jak Dāmodara Paṇḍita káral druhé. Jakmile se mu naslouchá, odejdou ateistické zásady a nevĕdomost.

« Previous Next »