No edit permissions for Čeština

Text 62

taṁ nirvyājaṁ bhaja guṇa-nidhe pāvanaṁ pāvanānāṁ
śraddhā-rajyan-matir atitarām uttamaḥ-śloka-maulim
prodyann antaḥ-karaṇa-kuhare hanta yan-nāma-bhānor
ābhāso ’pi kṣapayati mahā-pātaka-dhvānta-rāśim

tam – Jeho; nirvyājam – bez neupřímnosti; bhaja – uctívej; guṇa-nidhe – ó schránko všech dobrých vlastností; pāvanam – očišťovatel; pāvanānām – všech ostatních, kteří mají očistnou moc; śraddhā – s vírou; rajyat – oživenou; matiḥ – myslí; atitarām – neobyčejnĕ; uttamaḥ-śloka-maulim – nejlepšího z tĕch, kdo jsou uctíváni vybranou poezií a jsou transcendentální vůči všem hmotným podmínkám; prodyan – projevující se; antaḥ-karaṇa-kuhare – v hloubi srdce; hanta – bĕda; yat-nāma – jehož svaté jméno; bhānoḥ – slunce; ābhāsaḥ – nepatrný projev; api – dokonce; kṣapayati – odstraní; mahā-pātaka – následky tĕžkých hříchů; dhvānta – nevĕdomosti; rāśim – množství.

„  ,Ó schránko všech dobrých vlastností, jen uctívej Śrī Kṛṣṇu, který očišťuje všechny ty, kdo mají očistnou moc, a je tou nejvznešenĕjší ze všech osobností opĕvovaných vybranou poezií. Uctívej Ho s vĕrnou, neochvĕjnou myslí, bez neupřímnosti a vznešeným způsobem. Tak uctívej Pána, jehož jméno je jako slunce, protože tak jako náznak východu slunce rozptýlí temnotu noci, náznak zjevení svatého jména Kṛṣṇy dokáže zahnat veškerou temnotu nevĕdomosti, která vyvstala v srdci kvůli tĕžkým hříchům napáchaným v minulých životech.̀  “

VÝZNAM: Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.103).

« Previous Next »