No edit permissions for Čeština

Text 61

nāmābhāsa haite haya sarva-pāpa-kṣaya

nāma-ābhāsa haite – ze zvuku nāmābhāsy; haya – je; sarva-pāpa – všech následků za hříchy; kṣaya – zničení.

Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura pokračoval: „Když je svaté jméno vysloveno třeba i nedokonale, ale bez přestupků, může dotyčného zbavit všech následků hříšného života.“

« Previous Next »