No edit permissions for Čeština

Text 65

nāmābhāse ‘mukti’ haya sarva-śāstre dekhi
śrī-bhāgavate tāte ajāmila — sākṣī”

nāma-ābhāse – pouhým zábleskem paprsků svatého jména; mukti – osvobození; haya – je; sarva-śāstre – ve všech zjevených písmech; dekhi – vidím; śrī-bhāgavate – ve Śrīmad-Bhāgavatamu; tāte – toho; ajāmila – Ajāmila; sākṣī – svĕdek.

„Už i díky tĕm nejslabším paprskům záře Pánova svatého jména lze dosáhnout osvobození. Můžeme to vidĕt ve všech zjevených písmech. Důkaz se nachází v příbĕhu Ajāmila ve Śrīmad-Bhāgavatamu.“

« Previous Next »