No edit permissions for Čeština

Text 7

nitya āise, prabhu tāre kare mahā-prīta
yāṅhā prīti tāṅhā āise, — bālakera rīta

nitya āise – dennĕ přichází; prabhu – Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre – vůči nĕmu; kare – projevuje; mahā-prīta – velice láskyplné chování; yāṅhā prīti – tam, kde je láska; tāṅhā āise – přijde tam; bālakera rīta – povaha malého chlapce.

Chlapec chodil za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem každý den, neboť Pán se k nĕmu choval s velkou náklonností. Pro každého chlapce je přirozené jít za tím, kdo ho miluje.

« Previous Next »