No edit permissions for Čeština

Text 80

sei jīva habe ihāṅ sthāvara-jaṅgama
tāhāte bharibe brahmāṇḍa yena pūrva-sama

sei jīva – tyto živé bytosti; habe – budou; ihāṅ – v tomto hmotném svĕtĕ; sthāvara-jaṅgama – nehybné a pohyblivé živé bytosti; tāhāte – takto; bharibe – naplníš; brahmāṇḍa – celý vesmír; yena – jako; pūrva-sama – stejný jako předtím.

„Tak se objeví všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti a celý vesmír bude naplnĕný tak jako předtím.“

VÝZNAM: Při našem kázání nĕkdy protĕjší strana argumentuje: „Co by se stalo, kdyby toto hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy osvobodilo všechny živé bytosti? Vesmír by byl prázdný.“ Na to lze odpovĕdĕt tak, že vĕzení je plné vĕzňů, a pokud si nĕkdo myslí, že se vĕzení vyprázdní, když se všichni vĕzni začnou dobře chovat, tak se mýlí. I kdyby byli všichni vĕzni propuštĕni, vĕzení se zaplní dalšími zločinci. Vĕzení nikdy nebude prázdné, protože je mnoho budoucích zločinců, kteří vĕzeňské cely zaplní, i kdyby současné vĕznĕ vláda propustila. Potvrzuje to Bhagavad-gītā (13.22) kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad-yoni-janmasu – „Živá bytost se kvůli svému styku s hmotnou přírodou setkává s dobrem i zlem v různých druzích života.“ Existuje mnoho neprojevených živých bytostí pokrytých kvalitou nevĕdomosti, které postupnĕ dospĕjí do kvality vášnĕ. Vĕtšina z nich se svým ploduchtivým jednáním stane zločinci a vĕzení znovu naplní.

« Previous Next »