No edit permissions for Čeština

Text 148

aparādha-bhaye teṅha milite nā āila
mahāprabhu milibāre sei ṭhāñi gela

aparādha-bhaye – ze strachu z přestupků; teṅha – Sanātana Gosvāmī; milite – setkat se; nā āila – nepřišel; mahāprabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; milibāre – setkat se; sei ṭhāñi – k Sanātanovi Gosvāmīmu; gela – šel.

Sanātana Gosvāmī se obával, aby se nedopouštĕl nĕjakých přestupků, a tak se ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nepřibližoval. Pán se však vydal za ním.

« Previous Next »