No edit permissions for Čeština

Text 216

saba manaḥ-kathā gosāñi kari’ nirvāhaṇa
niścinta hañā śīghra āilā vṛndāvana

saba – všechna; manaḥ-kathā – rozhodnutí; gosāñi – Rūpa Gosvāmī; kari' nirvāhaṇa – když náležitĕ vykonal; niścinta hañā – zbavený veškeré úzkosti; śīghra āilā – velmi brzy se vrátil; vṛndāvana – do Vrindávanu.

Poté, co dokončil všechny úkoly, které mĕl na mysli, se naprosto spokojený vrátil do Vrindávanu.

« Previous Next »