No edit permissions for Čeština

Text 217

dui bhāi mili’ vṛndāvane vāsa kailā
prabhura ye ājñā, duṅhe saba nirvāhilā

dui bhāi – oba bratři; mili' – poté, co se setkali; vṛndāvane – ve Vrindávanu; vāsa kailā – pobývali; prabhura ye ājñā – co nařídil Śrī Caitanya Mahāprabhu; duṅhe – oba; saba – vše; nirvāhilā – vykonávali.

Bratři se setkali ve Vrindávanu, kde potom zůstali, aby plnili vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

VÝZNAM:

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

„Kdy mi Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, který v tomto hmotném svĕtĕ ustanovil misi pro splnĕní touhy Pána Caitanyi, poskytne útočištĕ u svých lotosových nohou?“ Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī byli dříve ministry přímo řídícími vládu navába Husaina Šáha a byli také hospodáři, ale pozdĕji se stali gosvāmīmi. Gosvāmī je tedy ten, kdo plní vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Titul gosvāmī není dĕdičné označení; je určen pro toho, kdo ovládl své uspokojování smyslů a svůj život zasvĕtil vykonávání pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Sanātana Gosvāmī a Śrīla Rūpa Gosvāmī se tedy stali ryzími gosvāmīmi poté, co své životy zasvĕtili službĕ Pánu.

« Previous Next »