No edit permissions for Čeština

Text 218

nānā-śāstra āni’ lupta-tīrtha uddhārilā
vṛndāvane kṛṣṇa-sevā prakāśa karilā

nānā-śāstra – různé druhy zjevených písem; āni' – poté, co shromáždili; lupta-tīrtha – ztracená svatá místa; uddhārilā – odhalili; vṛndāvane – ve Vrindávanu; kṛṣṇa-sevā – přímou službu Pánu Kṛṣṇovi; prakāśa karilā – projevili.

Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī shromáždili mnoho zjevených písem a na základĕ důkazů z tĕchto písem odhalili všechna ztracená poutní místa. Tak založili chrámy pro uctívání Pána Kṛṣṇy.

« Previous Next »