No edit permissions for Čeština

Text 80

kṛṣṇa-bhakti, kṛṣṇaprema-sevā-pravartana
lupta-tīrtha-uddhāra, āra vairāgya-śikṣaṇa

kṛṣṇa-bhakti – oddaná služba Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prema – láska ke Kṛṣṇovi; sevā – služby; pravartana – ustanovení; lupta-tīrtha – ztracených poutních míst; uddhāra – odhalení; āra – a; vairāgya-śikṣaṇa – pokyny ke stavu odříkání.

„Vysvĕtlíš také oddanou službu Kṛṣṇovi, založíš střediska pro rozvíjení lásky ke Kṛṣṇovi, odhalíš ztracená poutní místa a budeš učit lidi, jak přijmout stav odříkání.“

« Previous Next »