No edit permissions for Čeština

Text 81

nija-priya-sthāna mora — mathurā-vṛndāvana
tāhāṅ eta dharma cāhi karite pracāraṇa

nija – vlastní; priya-sthāna – velmi drahé sídlo; mora – Moje; mathurā-vṛndāvana – Mathura a Vrindávan; tāhāṅ – tam; eta – tolik; dharma – činností; cāhi – chci; karite – dĕlat; pracāraṇa – kázání.

„Mathura-Vrindávan je Moje vlastní, Mnĕ velmi drahé sídlo. Je toho hodnĕ, co tam chci vykonat pro kázání vĕdomí Kṛṣṇy.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtĕl skrze výklady Śrīly Sanātany Gosvāmīho uskutečnit mnoho zámĕrů. Nejprve napsal Sanātana Gosvāmī knihu s názvem Bṛhad-bhāgavatāmṛta, aby lidi naučil, jak se stát oddanými, jak vykonávat oddanou službu a jak dosáhnout lásky ke Kṛṣṇovi. Potom sestavil Hari-bhakti-vilāsu, ve které shromáždil autoritativní pokyny z písem ohlednĕ vaiṣṇavského chování. Pouze díky úsilí Śrī Sanātany Gosvāmīho byla odhalena veškerá ztracená poutní místa v oblasti Vrindávanu. Instaloval Madana-mohana, první Božstvo v oblasti Vrindávanu, a vlastním jednáním učil, jak se chovat ve stavu odříkání, zcela odevzdaný službĕ Pánu. Svým osobním příkladem učil, jak žít ve Vrindávanu a vykonávat tam oddanou službu. Hlavní misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo kázat vĕdomí Kṛṣṇy. Mathura a Vrindávan jsou sídla Pána Kṛṣṇy. Tato dvĕ místa jsou proto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi velmi drahá a skrze Sanātanu Gosvāmīho chtĕl rozšířit jejich slávu.

« Previous Next »