No edit permissions for Čeština

Text 30

rāja-putra āsi’ tāre cāṅge caḍāila
khaḍaga-upare phelāite tale khaḍaga pātila”

rāja-putra – princ; āsi' – poté, co přišel; tāre – jeho; cāṅge – na cāṅgu; caḍāila – vyzvedl; khaḍaga-upare – na meče; phelāite – svrhnout; tale – pod; khaḍaga pātila – rozložil meče.

„Princ se tedy vrátil, vyzvedl Gopīnātha Paṭṭanāyaku na plošinu cāṅgy a pod ní rozložil meče, na které mĕl být svržen.“

« Previous Next »