No edit permissions for Čeština

Text 100

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

kṛṣṇa-varṇam – opakuje slabiky kṛṣ-ṇa; tviṣā – s jasem; akṛṣṇam – nikoliv černým (nýbrž zlatým); sa-aṅga – se svými společníky; upāṅga – služebníky; astra – zbranĕmi; pārṣadam – důvĕrným doprovodem; yajñaiḥ – obĕtí; saṅkīrtana-prāyaiḥ – tvořenou hlavnĕ společným zpíváním; yajanti – uctívají; hi – zajisté; su-medhasaḥ – inteligentní lidé.

„,Ve vĕku Kali se inteligentní lidé vĕnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež neustále zpívá Kṛṣṇovo jméno. I když nemá načernalou pleť, je to samotný Kṛṣṇa. Přišel v doprovodu svých společníků, služebníků, zbraní a kruhu nejbližších přátel.̀“

Pro vysvĕtlení tohoto verše se obraťte na verš 52 z třetí kapitoly Ādi-līly.

« Previous Next »