No edit permissions for Čeština

Text 122

prabhura ājñā pāliha duṅhe sāvadhāna hañā
ājñā nahe, tabu kariha, iṅgita bujhiyā

prabhura – Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā – nařízení; pāliha – konejte; duṅhe – oba; sāvadhāna – pečliví; hañā – jsoucí; ājñā nahe – i když není přímé nařízení; tabu – přesto; kariha – dĕlejte; iṅgita – náznak; bujhiyā – chápající.

„Nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua musí být vykonána s veškerou péčí. I když vám Pán ani nedá přímé nařízení, snažte se pochopit Jeho náznaky a na základĕ toho splňte Jeho tužby.“

« Previous Next »