No edit permissions for Čeština

Text 139

vāsu kahe, — mukunda ādau pāila tomāra saṅga
tomāra caraṇa pāila sei punar-janma

vāsu kahe – Vāsudeva Datta řekl; mukunda – Mukunda; ādau – na začátku; pāila – dostal; tomāra saṅga – Tvoji společnost; tomāra caraṇa – Tvé lotosové nohy; pāila – dostal; sei – to; punaḥ-janma – transcendentální znovuzrození.

Vāsudeva odpovĕdĕl: „Mukunda na začátku získal Tvou společnost a přijal útočištĕ u Tvých lotosových nohou. To je jeho transcendentální znovuzrození.“

« Previous Next »