No edit permissions for Čeština

Text 161

sabāre sammāni’ prabhura ha-ila ullāsa
haridāse nā dekhiyā kahe, — kāhāṅ haridāsa

sabāre sammāni' – když každého poctil; prabhura – Pána; ha-ila – byla; ullāsa – radost; haridāse – Haridāse Ṭhākura; nā dekhiyā – když nevidĕl; kahe – říká; kāhāṅ haridāsa – kde je Haridāsa.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tak uctil každého oddaného a to Jej velice rozradostnilo. Protože však nevidĕl Haridāse Ṭhākura, zeptal se: „Kde je Haridāsa?“

« Previous Next »