No edit permissions for Čeština

Text 52

teṅha — premādhīna, tomāra prema — gāḍhatara
avaśya karibena kṛpā tomāra upara

teṅha – On (Śrī Caitanya Mahāprabhu); prema-adhīna – ovládaný láskou; tomāra prema – tvoje láska; gāḍha-tara – nesmírnĕ hluboká; avaśya – jistĕ; karibena kṛpā – udĕlí milost; tomāra upara – tobĕ.

Když Bhaṭṭācārya uvidĕl královo neochvĕjné odhodlání, prohlásil: „K Nejvyššímu Pánu se lze přiblížit jedinĕ čistou láskou. Tvoje láska ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi je nesmírnĕ hluboká, a proto k tobĕ bude nepochybnĕ milostivý.“

Takovéto odhodlání je prvním předpokladem, jak potvrzuje i Rūpa Gosvāmī (Upadeśāmṛta 3): utsāhān niścayād dhairyāt. Nejdříve je třeba mít pevné odhodlání, pevnou víru. Ten, kdo koná oddanou službu, si musí toto pevné odhodlání udržovat. Potom bude Kṛṣṇa s jeho službou spokojený. Duchovní mistr může ukázat cestu oddané služby, a pokud žák následuje zásady nekompromisnĕ a bez odchylky, jistĕ získá Kṛṣṇovu milost. Śāstry to potvrzují.

« Previous Next »