No edit permissions for Čeština

Text 88

govinda, mādhava ghoṣa, ei vāsu-ghoṣa
tina bhāira kīrtane prabhu pāyena santoṣa

govinda – Govinda Ghoṣa; mādhava ghoṣa – Mādhava Ghoṣa; ei – toto; vāsu-ghoṣa – Vāsudeva Ghoṣa; tina bhāira – tĕchto tří bratrů; kīrtane – v saṅkīrtanu; prabhu – Pán; pāyena santoṣa – získává velkou blaženost.

„Jsou zde také Govinda Ghoṣa, Mādhava Ghoṣa a Vāsudeva Ghoṣa. Saṅkīrtan neboli společné zpívání tĕchto tří bratrů Pánovi přináší velké potĕšení.“

Govinda Ghoṣa patřil k rodu kāyasthů z oblasti Uttara-rádhíja a byl známý jako Ghoṣa Ṭhākura. Dodnes se nedaleko Katoji nachází místo zvané Agradvíp, kde se pořádá pravidelný trh pojmenovaný podle Ghoṣe Ṭhākura. Co se týče Vāsudevy Ghoṣe, ten složil mnoho krásných písní o Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Jedná se o samé autorizované vaiṣṇavské písnĕ, jakými jsou i písnĕ od Narottama dāse Ṭhākura, Bhaktivinoda Ṭhākura, Locana dāse Ṭhākura, Govindy dāse Ṭhākura a dalších velkých vaiṣṇavů.

« Previous Next »