No edit permissions for Čeština

Text 89

rāghava paṇḍita, iṅha ācārya nandana
śrīmān paṇḍita ei, śrīkānta, nārāyaṇa

rāghava paṇḍita – Rāghava Paṇḍita; iṅha – zde; ācārya nandana – Nandana Ācārya; śrīmān paṇḍita – Śrīmān Paṇḍita; ei – toto; śrīkānta – Śrīkānta; nārāyaṇa – a také Nārāyaṇa.

„Tady je Rāghava Paṇḍita, zde Nandana Ācārya, tam Śrīmān Paṇḍita a zde jsou Śrīkānta a Nārāyaṇa.“

Narottama dāsa Ṭhākura zpívá na oslavu osobních společníků Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua (Prārthanā 13):

gaurāṅgera saṅgi-gaṇe

nitya-siddha kari' māne
se yāya vrajendra-suta-pāśa

Ten, kdo je inteligentní, pochopí, že všichni osobní služebníci a oddaní Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou vĕčnĕ osvobození. To znamená, že se neustále vĕnují oddané službĕ Pánu, a proto nepatří do tohoto hmotného svĕta. Ten, kdo je pohroužený do oddané služby Pánu dvacet čtyři hodin dennĕ a nikdy na Pána nezapomíná, se nazývá nitya-siddha. Tento výrok potvrzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī:

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

„Ten, kdo zapojuje tĕlo, mysl, inteligenci i slova do služby Kṛṣṇovi, je osvobozený dokonce i v hmotném svĕtĕ, ačkoliv může být zamĕstnaný mnoha takzvanými hmotnými činnostmi.“ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.187)

Oddaný neustále přemýšlí o tom, jak Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, sloužit ještĕ lépe a jak rozšířit Jeho jméno, slávu a vlastnosti po celém svĕtĕ. Ten, kdo je nitya-siddha, nemá jiný zájem než šířit slávu Pána všude po celém svĕtĕ podle svých schopností. Takoví lidé již jsou společníky Pána Caitanyi Mahāprabhua. Narottama dāsa Ṭhākura proto říká: nitya-siddha kari' māne. Nikdo by si nemĕl myslet, že když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu osobnĕ přítomný před pĕti sty lety, byli osvobození pouze Jeho společníci. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto říká, že nitya-siddha je každý, kdo v zastoupení Śrī Caitanyi Mahāprabhua šíří slávu svatého jména Pána. Takovým oddaným, kteří káží slávu Pána, bychom mĕli prokazovat úctu jako nitya-siddhům a nemĕli bychom je považovat za podmínĕné.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

(Gītā 14.26)

Je řečeno, že ten, kdo překonal kvality přírody, se nachází na úrovni Brahmanu. To je také úroveň nitya-siddha. Nejen, že nitya-siddha setrvává na úrovni Brahmanu, ale také na této úrovni jedná. Pokud tedy človĕk jednoduše uzná společníky Pána Caitanyi Mahāprabhua za nitya-siddhy, může se velmi snadno vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu.

« Previous Next »