No edit permissions for Čeština

Text 109

nityānanda, advaita, svarūpa, bhāratī, purī
iṅhā vinu āra saba āne jala bhari’

nityānanda – Nityānanda Prabhu; advaita – Advaita Ācārya; svarūpa – Svarūpa Dāmodara; bhāratī – Brahmānanda Bhāratī; purī – Paramānanda Purī; iṅhā – tito; vinu – vyjma; āra – ostatní; saba – všichni; āne – přinášejí; jala – vodu; bhari' – poté, co naplnili.

Až na Nityānandu Prabhua, Advaitu Ācāryu, Svarūpu Dāmodara, Brahmānandu Bhāratīho a také Paramānandu Purīho, všichni plnili a přinášeli nádoby s vodou.

« Previous Next »