No edit permissions for Čeština

Text 11

bhaṭṭācārya patrī dekhi’ cintita hañā
bhakta-gaṇa-pāśa gelā sei patrī lañā

bhaṭṭācārya – Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; patrī – dopis; dekhi' – když vidĕl; cintita hañā – mající velké obavy; bhakta-gaṇa – všem oddaným; pāśa – k; gelā – šel; sei – tento; patrī – dopis; lañā – beroucí.

Bhaṭṭācārya mĕl po přečtení dopisu velké obavy. Proto ho vzal a šel za oddanými Pána.

« Previous Next »