No edit permissions for Čeština

Text 12

sabāre miliyā kahila rāja-vivaraṇa
piche sei patrī sabāre karāila daraśana

sabāre – se všemi; miliyā – když se setkal; kahila – řekl; rāja-vivaraṇa – popis královy touhy; piche – pozdĕji; sei patrī – ten dopis; sabāre – každému; karāila daraśana – ukázal.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se setkal se všemi oddanými a řekl jim, po čem král touží. Potom jim ukázal dopis, aby si ho přečetli.

« Previous Next »