No edit permissions for Čeština

Text 134

praṇālikā chāḍi’ yadi pāni vahāila
nūtana nadī yena samudre milila

praṇālikā – vodu z odtoků; chāḍi' – vypouštĕjící; yadi – když; pāni – voda; vahāila – tekla; nūtana – nová; nadī – řeka; yena – jako když; samudre – s oceánem; milila – setkala se.

Nakonec byla vypuštĕna voda ze všech místností a vypadalo to, jako kdyby se nové řeky hnaly vstříc oceánu.

« Previous Next »