No edit permissions for Čeština

Text 144

premāveśe nṛtya kari’ ha-ilā mūrcchite
acetana hañā teṅha paḍilā bhūmite

prema-āveśe – v extázi lásky; nṛtya kari' – když tančil; ha-ilā mūrcchite – omdlel; acetana hañā – v bezvĕdomí; teṅha – on; paḍilā – upadl; bhūmite – na zem.

Śrī Gopāla tančil v extázi lásky, ale bĕhem tance omdlel a upadl v bezvĕdomí na zem.

« Previous Next »