No edit permissions for Čeština

Text 145

āste-vyaste ācārya tāṅre kaila kole
śvāsa-rahita dekhi’ ācārya hailā vikale

āste-vyaste – rychle; ācārya – Advaita Ācārya; tāṅre – jeho; kaila – vzal; kole – na klín; śvāsa-rahita – bez dechu; dekhi' – když vidĕl; ācārya – Advaita Ācārya; hailā – byl; vikale – znepokojen.

Advaita Ācārya si Śrī Gopāla rychle položil na klín, a když vidĕl, že nedýchá, velmi Ho to znepokojilo.

« Previous Next »