No edit permissions for Čeština

Text 175

eta bali’ āge kichu kare samarpaṇa
tāṅra snehe prabhu kichu karena bhojana

eta bali' – když to řekl; āge – před; kichu – nĕco; kare samarpaṇa – dává; tāṅra – k nĕmu; snehe – z náklonnosti; prabhu – Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu – nĕco; karena bhojana – jí.

Potom Svarūpa Dāmodara Gosvāmī položil trochu jídla před Pána a ten to z lásky k nĕmu snĕdl.

« Previous Next »