No edit permissions for Čeština

Text 176

ei mata dui-jana kare bāra-bāra
vicitra ei dui bhaktera sneha-vyavahāra

ei mata – takto; dui-jana – oba (Svarūpa Dāmodara a Jagadānanda); kare – činí; bāra-bāra – znovu a znovu; vicitra – neobvyklé; ei – tĕchto; dui – dvou; bhaktera – oddaných; sneha-vyavahāra – láskyplné jednání.

Svarūpa Dāmodara a Jagadānanda Pánu znovu a znovu nabízeli nĕjaké jídlo. Jednali tedy s Pánem s velkou náklonností. To bylo nĕco velice neobvyklého.

« Previous Next »