No edit permissions for Čeština

Text 178

sārvabhaume deyāna prabhu prasāda uttama
sneha kari’ bāra-bāra karāna bhojana

sārvabhaume – Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; deyāna – nabádá druhé, aby naložili; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda – zbytky jídla; uttama – prvotřídní; sneha kari' – z náklonnosti; bāra-bāra – znovu a znovu; karāna – pobízí ho; bhojana – k jídlu.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtĕl, aby Sārvabhauma Bhaṭṭācārya také dostal prvotřídní jídlo, a proto mu s náklonností nechal na talíř nakládat znovu a znovu ta nejlepší jídla.

« Previous Next »