No edit permissions for Čeština

Text 179

gopīnāthācārya uttama mahā-prasāda āni’
sārvabhaume diyā kahe sumadhura vāṇī

gopīnātha-ācārya – Gopīnātha Ācārya; uttama – prvotřídní; mahā-prasāda – zbytky jídla; āni' – když přinesl; sārvabhaume – Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; diyā – dávající; kahe – říká; su-madhura – velmi sladká; vāṇī – slova.

I Gopīnātha Ācārya přinesl to nejlepší jídlo a se sladkými slovy je dal Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi.

« Previous Next »