No edit permissions for Čeština

Text 206

mahāprabhu sukhe lañā saba bhakta-gaṇa
jagannātha-daraśane karilā gamana

mahāprabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; sukhe – s velkou radostí; lañā – beroucí; saba – všechny; bhakta-gaṇa – oddané; jagannātha-daraśane – na návštĕvu Pána Jagannātha; karilā gamana – šel.

Śrī Caitanyu Mahāprabhua tato událost velmi potĕšila. Vzal všechny oddané a společnĕ šli navštívit Pána do chrámu.

« Previous Next »