No edit permissions for Čeština

Text 205

pakṣa-dina duḥkhī loka prabhura adarśane
darśana kariyā loka sukha pāila mane

pakṣa-dina – čtrnáct dní; duḥkhī – nešťastní; loka – oddaní; prabhura – Pána Jagannātha; adarśane – bez možnosti vidĕt; darśana kariyā – spatřením; loka – všichni oddaní; sukha – štĕstí; pāila – získali; mane – v mysli.

Čtrnáct dní byli všichni nešťastní, protože nemohli vidĕt Božstvo Pána Jagannātha. Jakmile oddaní při této slavnosti Pána spatřili, pocítili nesmírné štĕstí.

« Previous Next »