No edit permissions for Čeština

Text 213

bāndhulīra phula jini’ adhara suraṅga
īṣat hasita kānti — amṛta-taraṅga

bāndhulīra phula – druh červené kvĕtiny s názvem bāndhulī; jini' – pokořující; adhara – brada; su-raṅga – žlutohnĕdá; īṣat – jemný; hasita – úsmĕv; kānti – třpyt; amṛta – nektaru; taraṅga – vlny.

Pánova brada se žlutohnĕdým nádechem pokořila krásu kvĕtu bāndhulī. To ještĕ zvĕtšovalo půvab Jeho jemného úsmĕvu, který připomínal třpytivé vlny nektaru.

« Previous Next »