No edit permissions for Čeština

Text 24

paramārtha thākuka — loke karibe nindana
loke rahu — dāmodara karibe bhartsana

parama-artha thākuka – o duchovním pokroku nemluvĕ; loke – obyčejní lidé; karibe nindana – budou pomlouvat; loke rahu – o obyčejných lidech nemluvĕ; dāmodara – Dāmodara Paṇḍita; karibe – učiní; bhartsana – pokárání.

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ponechme stranou duchovní pokrok, ale vždyť Mĕ všichni lidé pomluví. Ale co všichni lidé – Dāmodara by Mĕ káral!“

« Previous Next »