No edit permissions for Čeština

Text 25

tomā-sabāra ājñāya āmi nā mili rājāre
dāmodara kahe yabe, mili tabe tāṅre

tomā-sabāra – vás všech; ājñāya – na nařízení; āmi – Já; – ne; mili – sejdu se; rājāre – s králem; dāmodara – Dāmodara Paṇḍita; kahe – řekne; yabe – když; mili – setkám se; tabe – potom; tāṅre – s ním.

„Kvůli žádosti všech oddaných se s králem nesetkám, ale pokud mi to dovolí Dāmodara, pak to udĕlám.“

Z duchovního pohledu je sannyāsīmu přísnĕ zakázáno sdružovat se s materialistickými lidmi, a zvláštĕ s králem, který se neustále zabývá financemi. Setkání sannyāsīho s králem je vždy považováno za odporné. Sannyāsī je neustále vystaven veřejné kritice a lidé berou každý jeho malý nedostatek velmi vážnĕ. Očekávají, že sannyāsī bude kázat a nebude se zabývat žádnými společenskými či politickými záležitostmi. Pokud je sannyāsī veřejnĕ kritizován, jeho kázání nebude plodné. Śrī Caitanya Mahāprabhu se chtĕl právĕ takovéto kritice vyhnout, aby nebyla ohrožena Jeho kazatelská práce. Když tehdy Pán promlouval ke svým žákům, byl přítomný i Dāmodara Paṇḍita. Dāmodara Paṇḍita byl vĕrný oddaný a velký milovník Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Kdykoliv nĕco ohrožovalo Pánovu povĕst, Dāmodara Paṇḍita na to okamžitĕ poukázal a nebral ohled ani na Pánovo vznešené postavení. Říká se, že blázni se ženou tam, kam se andĕlé neodváží vstoupit, a Śrī Caitanya Mahāprabhu chtĕl poukázat na to, jak je Dāmodara Paṇḍita pošetilý, když Ho kritizuje. Proto Pán řekl, že krále navštíví, pokud Mu to dovolí Dāmodara Paṇḍita. Tento výrok má hluboký význam, protože je to varování, aby Dāmodara již nikdy Pána nekritizoval, protože se to v jeho postavení oddaného nesluší. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl považován za vůdce a duchovního mistra všech oddaných, kteří s Ním žili. Dāmodara Paṇḍita byl jedním z nich a Pán mu projevil zvláštní přízeň tím, že jej varoval, aby Ho už víckrát nekritizoval. Oddaný nebo žák by se nikdy nemĕl opovážit kritizovat Pána nebo Jeho zástupce, duchovního mistra.

« Previous Next »