No edit permissions for Čeština

Text 26

dāmodara kahe, — tumi svatantra īśvara
kartavyākartavya saba tomāra gocara

dāmodara kahe – Paṇḍita Dāmodara řekl; tumi – Ty; svatantra – zcela nezávislá; īśvara – Nejvyšší Osobnost Božství; kartavya – přípustná činnost; akartavya – nepřípustná činnost; saba – vše; tomāra – Tebe; gocara – v poznání.

Dāmodara okamžitĕ odpovĕdĕl: „Můj Pane, Ty jsi zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství, a protože víš vše, víš také, co je dovoleno, a co ne.“

« Previous Next »