No edit permissions for Čeština

Text 32

yājñika-brāhmaṇī saba tāhāte pramāṇa
kṛṣṇa lāgi’ pati-āge chāḍileka prāṇa

yājñika-brāhmaṇī – manželky brāhmaṇů provádĕjících velké obĕti; saba – všechny; tāhāte – v této souvislosti; pramāṇa – důkaz; kṛṣṇa lāgi' – kvůli Kṛṣṇovi; pati-āge – před svými manžely; chāḍileka prāṇa – vzdaly se svých životů.

„Například nĕkteré z žen brāhmaṇů, kteří provádĕli obĕti, se pro Kṛṣṇu vzdaly svých životů přímo před svými manžely.“

Toto se týká dne, kdy byl Pán Śrī Kṛṣṇa s pasáčky a stády zvířat na pastvinách nedaleko Mathury. Tehdy dostali pasáčci hlad, a tak žádali o jídlo. Pán Kṛṣṇa je poslal za brāhmaṇy, kteří nedaleko provádĕli yajñu neboli obĕť, aby z té yajñi získali nĕjaké jídlo. Po tomto Pánovĕ pokynu šli všichni pasáčci za brāhmaṇy a požádali je o jídlo. Ti jim však odmítli jídlo dát. Pasáčci o nĕ tedy požádali manželky tĕchto brāhmaṇů. Ty byly Pánu Kṛṣṇovi všechny velice oddány na úrovni spontánní lásky, a když je pasáčci požádali o jídlo, pochopily, že Kṛṣṇa chce jíst, a okamžitĕ odešly z místa obĕti. Jejich manželé je za to velmi pokárali a ony byly připravené vzdát se svých životů. Povahou čistého oddaného je, že je připravený obĕtovat svůj život pro transcendentální láskyplnou službu Pánu.

« Previous Next »