No edit permissions for Čeština

Text 55

tathāpi tomāra yadi mahāgraha haya
tabe āni’ milāha tumi tāṅhāra tanaya

tathāpi – přesto; tomāra – tvoje; yadi – jestli; mahā-āgraha – velká dychtivost; haya – je; tabe – potom; āni' – přiveď a; milāha – zařiď setkání; tumi – ty; tāṅhāra – jeho; tanaya – syna.

„Jestliže však i nadále dychtíš po tom, aby se se Mnou král setkal, přiveď ke Mnĕ prosím nejprve jeho syna.“

« Previous Next »